Kreativa Processer

Kreativa Processer

Läkande konst och annat skapande

Jag heter Erika och är skribent.

Den här bloggen har som syfte att visa SJÄLVLÄKANDE KONSTSKAPANDE PROCESSER.

Idag finns det väldigt mycket litteratur i omlopp där författare berättar om sina svårigheter i livet, och deras individuella sätt att handskas med dem. Det är mycket inspirerande att läsa om hur andra människor har lyckats ta sig igenom svåra passager själva, tycker jag.

Du behöver förstås inte vara olycklig för att ägna dig åt hälsoförebyggande konst - men ofta är just skaparprocesserna det som hjälper oss att hålla igång ett positivt flöde <3

-------¤-----¤--¤----¤--¤¤-

Kontakta mig gärna om du vill bli "Gäst-skribent/konstnär"!

Min emailadress är: kulturkonsthalsamiljo[at]live.comVi hörs!

¤ erika ¤

Antroposofisk behandling

publiceratPosted by Erika Chotai Sun, July 06, 2014 14:38:40
Jag har faktiskt aldrig själv haft kontakt med Antroposoferna, men mitt intresse för Waldorfpedagogik, Steinerpedagogik och för alternativmedicin + integrativ & komplementärmedicin, har gjort att jag "tror" på deras behandlingar på avstånd.

Följande hämtar jag från Vidarklinikens hemsida:

"Sjukdomssynen blir mer dynamisk

Detta synsätt stärker också patientens ställning och ansvar. Patientens egen berättelse och förståelse blir en viktig del i läkarens syn på sjukdomen. Behandlingskoncept utvecklas alltid i samråd med patienten. Patienten förväntas aktivt delta i sin behandling och läkeprocess vilket ofta upplevs som ett positivt steg i den personliga utvecklingen. Professionen förväntas kunna ge stöd i en mer djupgående process hos patienten.

Antroposofisk läkning och läkemedel

Livet utspelar sig i rörelse i rum och tid. Ständigt uppstår sjukdomstendenser som i regel övervinns. Det vi kallar för hälsa är resultatet av ständigt rubbade och återvunna balanser i kropp och själ, däri består vårt liv. En lättare sjukdom kan innebära att balansen rubbas, men organismens egna resurser återställer den inom en viss tid. Vi kallar det för självläkning. Vid svårare sjukdomar finns också denna självläkningstendens, men nu räcker den inte till. Det behövs ”medicin”. En medicin kan ha olika ambitioner, t ex att döda bakterier, undertrycka en inflammation, ta bort smärta osv.

En annan ambition är att noga förstå var självläkningen brister och försöka stödja den. Konventionella läkemedel kan åstadkomma mycket, men deras effekt beror alltid på att man påtvingar organismen en förändring i sin fysiologi.

En komplettering är läkemedel som försöker stödja organismens egna ansträngningar till läkning. Deras effekt är alltså den stärkta självläkningen. Det är med detta syfte de kompletterande antroposofiska läkemedlen har utvecklats. Man tar till vara på en del kunskaper inom den traditionella medicinen, men i allt väsentligt bygger utvecklingen och användningen av antroposofiska läkemedel på en ny, integrerad syn på den komplexa självläkningsförmågan.

Läkemedlen består av komplexa substanser ur mineral- och växtriket samt även från vissa djur som bereds i speciella farmakologiska förfaranden och håller högsta kvalitet. Det är i det levandes rike som man kan finna en möjlighet att stimulera den uttröttade mänskliga självläkningsförmågan. Dessa läkemedel förskrivs av läkare tillsammans med nödvändiga konventionella mediciner och utgör då ett komplement. Läkaren tar ansvar för hela medicineringen".  • Comments(0)//erikachotai.kulturkonsthalsamiljo.eu/#post36