Kreativa Processer

Kreativa Processer

Läkande konst och annat skapande

Jag heter Erika och är skribent.

Den här bloggen har som syfte att visa SJÄLVLÄKANDE KONSTSKAPANDE PROCESSER.

Idag finns det väldigt mycket litteratur i omlopp där författare berättar om sina svårigheter i livet, och deras individuella sätt att handskas med dem. Det är mycket inspirerande att läsa om hur andra människor har lyckats ta sig igenom svåra passager själva, tycker jag.

Du behöver förstås inte vara olycklig för att ägna dig åt hälsoförebyggande konst - men ofta är just skaparprocesserna det som hjälper oss att hålla igång ett positivt flöde <3

-------¤-----¤--¤----¤--¤¤-

Kontakta mig gärna om du vill bli "Gäst-skribent/konstnär"!

Min emailadress är: kulturkonsthalsamiljo[at]live.comVi hörs!

¤ erika ¤

Epigenetik

publiceratPosted by Erika Chotai Sun, July 06, 2014 01:16:28
Artikel i SvD (klicka):

"”Det är genetiskt” ges som förklaring till allt från drogberoende till krig. Men den eviga konflikten i ”arv eller miljö” förlorar sin relevans när arv och miljö inte längre kan skiljas åt. Var går gränsen för den enskildes moraliska ansvar? Vid livmodern? Vid första, andra eller tredje trimestern eller generationen? När vi börjar klarlägga mekanismerna för hur vårt levnadssätt och vår miljö, som i allt väsentligt betingas av rådande ekonomiska strukturer, ger upphov till sjukdom och mänskligt lidande, hur bör vi då förhålla oss till dessa strukturer? Är den medicinska vetenskapens och läkarnas uppgift att passivt låta sjukdomar uppstå och sedan ägna sig åt att kontrollera dem med läkemedel? Läkemedel som trots namnet ytterst sällan läker.

Det är emellertid av yttersta vikt att epigenetiken ses i en helhet. Vi föds fortfarande med olika förutsättningar, både genetiska, epigenetiska och socioekonomiska. Och all epidemiologisk forskning visar att det endast är genom ingripanden på samhällsnivå som man uppnår varaktiga, statistiskt väsentliga förbättringar av folkhälsan. Inte genom bespottande av individer och subgrupper för deras fysiska och psykiska sjukdomar. Det finns nämligen en reell risk för att epigenetiken liksom genetiken blir just en vetenskaplig pekpinne som riktas mot de redan marginaliserade"


"Genetikens doktrin om DNA som ett statiskt lexikon dikterande vår existens är på allvar ifrågasatt. Dess konkurrent är epigenetiken. Som namnet antyder (”epi” = på) kan denna förhållandevis nya disciplin ses som ett komplement till genetiken, men en självständig disciplin i sin egen rätt. Epigenetiken revolutionerar innebörden av arv och ärftlighet: Vår arvsmassa är inte statisk utan direkt formbar av varje individ, utan laboratorisk genmanipulation eller slumpartade mutationer.

Att vi föds med en viss uppsättning gener betyder inte att vi därmed stelnat i vår slutgiltiga form som färdigtorkade gipsfigurer. Epigenetiken beskriver hur miljö, levnadssätt och personliga erfarenheter, i stort sett allt som vederfars den enskilde, ständigt omformar hennes arvsmassa med avgörande konsekvenser för hennes biologiska öde: utveckling, sjukdom och hälsa. Och hennes avkommas öde – i generationer.

Vi är alltså inte fångar i vårt DNA, värddjur för en parasiterande arvsmassa, utan medskapare av detsamma".

4 juli 2014 av OMID AGHAJARI AT-läkare

  • Comments(0)//erikachotai.kulturkonsthalsamiljo.eu/#post35